0
0
previous arrow
next arrow

Baby Balance je pedagogický projekt, ktorý sa venuje podpore rodičov v oblasti
starostlivosti o dieťa a raného vzdelávania dieťaťa.

Deti cvičia v sprievode svojich rodičov, babičiek alebo iných rodinných príslušníkov.

Projekt rešpektuje individuálne potreby detí a dbá na aktuálnu úroveň schopností
dieťaťa.

Baby Balance, alebo rovnováha nie len v pohybe.

Deťom prinášame radosť z pohybu, kolektívu, nových podnetov a objavovania sveta, či
vlastného tela. Rodičom inšpiráciu, podporu, plnohodnotne využitý čas s dieťatkom a radosť
z pohľadu na ich šikovné detičky.
Sme odborníkmi na celistvý vývin dieťaťa v najútlejšom období života.
Projekt Baby Balance vznikol v roku 2010 v Bratislave a od vtedy sa šíri do celého Slovenska.

Zobraziť viac

Vďaka intenzívnej vzájomnej spolupráci mnohých odborov – pedagogika,
fyzioterapia, detská psychológia, sociológia, spánkové poradenstvo a pod., neustále
zlepšujeme naše skúsenosti a vedomosti, aby sme sa detičkám vo veku od 3 mesiacov do 3
rokov mohli venovať absolútne na plno a podporovať ich aktuálny vývin.
Detailne poznáme zákonitosti detského vývinu. Rešpektujeme jedinečnosť každého dieťatka,
ako aj rodiča. Nehodnotíme, radíme tým, ktorí sa pýtajú.
Oblasť, ktorej sa venujeme sa aj po odbornej a akademickej stránke pomaly, no isto rodí
a nadobúda jasné kontúry. My k tomu tiež prispievame svojim dielom.
„Sme tu pre vás, ktorých zaujíma vnútorný svet detí, premeny ktorými prechádzajú
a možnosti, ktoré sú nám dané, aby sme im v tomto čarovnom zrodení pomohli a boli im
oporou.“ (Saša Ragas).

Prečo si vybrať Baby Balance?

– stimuluje zdravý psychomotorický a sociálno-emocionálny vývin detí
– podporuje schopnosť presadiť sa v kolektíve
– je vhodnou prípravou na vstup do materskej školy

– uľahčuje adaptáciu detí v novom sociálnom prostredí
– vedie dieťa k samostatnému zdravo-sebavedomému konaniu
– našim cieľom je šťastné dieťa

Baby Balance v Zamagurí

Baby Balance v zamagurí

Ako vyštudovaná psychologička som pre svoje dieťatko hľadala niečo, čo by podporovalo jeho prirodzený a zdravý vývin jednoduchou a príjemnou formou pre nás oboch. Absolvovali sme rôzne aktivity, no najviac nás zaujal projekt Baby Balance, keďže je položený na všetkých potrebných vedných odboroch.

Pri „balansovaní“ s mojim dieťatko, som prišla na to, že aj napriek teoretickým vedomostiam, som si ani neuvedomila, čo všetko je možné ovplyvniť už v tomto ranom veku, ak sa to robí správne a pod odborným vedením.

Vedeli ste napríklad, že správnym hádzaním loptičky (kamienkov), je možné podporiť správne písanie v neskoršom veku?

Zobraziť viac

Vďaka supervízii zainteresovaných odborníkov, vieme aj u nás v Zamagurí, dopriať deťom radosť z pohybu a učenia sa hravou formou.

Nižšie si môžete prečítať, ktorá veková kategória je vhodná pre Vaše dieťatko a na čo sa v tomto veku pri Balansovaní sústredíme.

Balansujeme v priestoroch Penziónu Tri Koruny ( v relax zóne na 1. poschodí) v Spišskej Starej Vsi a tešíme sa na všetkých malých Zamagurčanov a Zamagurčanky, ale aj na všetkých ďalších kamarátov z blízkeho, či ďalekého okolia.

Kategórie Balansákov a ďalšie aktivity

Mini 1

3-5 mesiacov

Mini 2

6- 8 mesiacov

Mini 3

9-12 mesiacov

Mini Explorer

12-14 mesiacov

Explorer 1

15-17 mesiacov

Latino Dance Zumba

cvičenie pre ženy (nie len mamičky)

Explorer 2

18-25 mesiacov

Junior

26-38 mesiacov

Aktuality a oznamy

Prvé kurzy pre detičky a ich mamičky sa budú začínať v septembri 2022.

Na júl a august pre Vás pripravujeme ukážkové lekcie.

Prihlasovanie bude spustené v priebehu leta 2022.

Aktuálne sa s lektorkami usilovne vzdelávame, aby sme Vám a Vašim detičkám poskytli čo najviac edukatívnej hry a zábavy.

Nájdete nás

Kontaktujte nás

    Spolupráca

    Marine Swim Akademy