Členské a úhrada

Členské a úhrada

Výška členského závisí od počtu cvičení v konkrétnom semestri.

Výška členského závisí od kategórie, ktorú budete s dieťatkom navštevovať.
Úhrada členského Baby Balance je jednorazová.

Výnimka pre tehotné – maminy môžu využiť aj len 3 vstupy.

Úhradu môžete realizovať dvoma spôsobmi:
– Prevodom na účet: SK23 8360 5207 0042 0779 4379 (mBank) , do poznámky napíšte meno dieťatka (ktoré ste uviedli v prihláške)
– V hotovosti lektorke, najneskôr 1 týždeň pred začatím kurzu.