Explorer 2

Explorer 2

18-25 MESIACOV

Dieťatko v tomto veku dokáže v omnoho väčšej miere spolupracovať s rovesníkmi a lektorom v skupinke. Jeho sociálizácia sa stabilizovala. Povzbudzujeme ho k samostatnosti, mnohé činnosti už zvláda bez podpory rodiča, ktorý je mu ale stále na blízku v prípade potreby.

Frekvencia a trvanie: týždenne/ 45-55 min.

Počet detí v skupine: 10

Cena: 89€/kurz (3 mesiace)

Deti musia mať k dátumu začatia kurzu vek min. 18 mesiacov.