Mini 1

MINI 1

3-5 MESIACOV

Postupujeme v pomalom a pokojnom rytme. V tomto momente je pre nás najdôležitejšie vysvetľovanie a argumentácia jednotlivých postupov rodičovi. V týchto skupinkách sa bábätkám a ich rodičom venujeme aj jednotlivo. K dispozícii budete mať aj krátke vzdelávacie videá do domáceho prostredia a to, čo ste sa naučili na skupinových stretnutiach si môžete osviežiť aj doma.

Pravidelnosť a trvanie: týždenne/ 45-55 min.

Počet detí v skupine: 6

Cena kurzu: 99€/kurz (3 mesiace)

Pod vedením odborne vyškolenej lektorky Baby Balance sa v týchto malých skupinkách môžete zrozumiteľne oboznámiť s postupnosťou vývinu vášho bábätka, ako aj s úskaliami či potenciálom tejto postupnosti a to zážitkovým formou. 

Čo môžete na stretnutiach očakávať:

  • Ako s vašim dieťatkom manipulovať tak, aby ste podporili jeho spontánny vývin a pomohli mu vytvoriť a upevniť správne vzorce pohybu. Pojmom manipulácia máme na mysli každodenné situácia a činnosti, ktorými spolu prechádzate niekoľko krát za deň. Otáčanie bábätka na bruško a späť na chrbátik, nosenie, obliekanie a pod. .
  • Získate informácie o psychomotorickom vývine a to ako po stránke hrubej motoriky, tak aj s ohľadom na psychické funkcie. Získate náhľad na integritu osobnosti vášho dieťaťa.
  • Vy ste tí, ktorí vedia o svojom dieťati najviac. Na skupine si posilníte vašu rodičovskú kompetentnosť.

Na to, aby ste si mohli vybrať kategóriu MINI 1, je dôležité, ako sa vaše dieťa prejavuje pohybovo – ak sa Vaše dieťatko nepretáča na bruško, alebo sa už vie pretáčať z chrbátika na bruško, ale zatiaľ sa v priestore nevie pohybovať.

V tejto skupine je veľmi dôležitá aj jeho pripravenosť – ak je v prítomnosti iných osôb bábätko pokojné, do skupiny MINI 1 sa môže zaradiť aj skôr, avšak štandardne je od 3 mesiacov prispôsobivosť bábätka na vonkajší svet dostatočná a práca v skupine je pre nich v poriadku.