Mini 2

MINI 2

6-8 MESIACOV

Dynamika skupiny určuje tempo práce. Sústredíme sa na argumentáciu a vysvetľovanie daných postupov a  bábätkám aj rodičom sa venujeme aj jednotlivo. Aj v tejto kategórii máte k dispozícii krátke vzdelávacie videá, aby ste mali možnosť pracovať aj doma, v známom prostredí. 

Frekvencia a trvanie: týždenne/ 45-55 min.

Počet detí v skupine: 7

Cena kurzu: 99€/kurz (3 mesiace)

Zážitkovou a pre vás zrozumiteľnou formou sa v týchto skupinkách budete mať možnosť oboznámiť  s tým, ako sa postupne vyvíja vaše dieťatko a s možnými úskaliami ako aj potenciálom tejto postupnosti. 

Čo môžete na stretnutiach očakávať:

  • Ako podporiť prirodzený vývin bábätka správnou manipuláciou a pomôcť mu tým vytvoriť a upevniť správne pohybové vzorce.
  • Získate informácie o postupnosti psychomotorického vývinu dieťaťa, pričom sa sústredíme nie len na hrubú motoriku, ale aj ostatné psychický funkcie. pozeráme sa na vývin dieťaťa v komplexnosti. 
  • Podporíme vašu rodičovskú kompetentnosť. Vy ste tí, ktorí vedia o svojom dieťati najviac.
  • Kľúčovou spôsobilosťou v tejto kategórii je LOZENIE, preto sa zameriame na prípravu tejto aktivity a posilníme najmä svalový korzet trupu bábätka. 
  • Okrem lozenia budeme postupne podporovať aj ďalšie zložky vývinu: jemná motorika, reč, koordinácia a manipulácia, emocionálne a sociálne dozrievanie. Hru budeme používať ako nástroj učenia, dotyk ako nástroj, ktorý výrazne podporuje zdravý vývin dieťatka v komplexnosti.

Keď si vyberáte kategóriu MINI 2, zamerajte sa na to, ako sa pohybom prejavuje vaše dieťatko: pretáča sa?, pivotuje = „robí hodiny“ – otáča sa okolo vlastnej osi v ľahu na brušku?, plazí sa?, podsúva kolienka pod bruško? – ALE ešte neštvornožkuje. Pri voľbe kategórie MINI 2 je dôležitý aktuálny pohybový prejav – bábätko sa pretáča, točí sa na bruchu okolo osi (pivotuje), plazí sa, kolienka podsúva pod bruško, ešte nelozí.