Registrácia

DPo registrácii môžeš kurz uhradiť:

1. V hotovosti, najneskôr v deň začatia kurzu

2. Prevodom na účet – detaily k platbe ti prídu v potvrdzujúcom maily. Nezabudni, prosím, uviesť Variabilný Symbol a do poznámky meno dieťatka.