Seriál 1: Prečo si vybrať práve Baby Balance

Seriál: Prečo si vybrať práve Baby Balance?

Okrem toho, že dieťatko sa naučí nové pohybové zručnosti, spoločne rozvíjame aj jemnú motoriku, rečové schopnosti, sociálne zručnosti – ako fungovať v skupine rovesníkov, či rešpektovať autoritu. To všetko za prítomnosti rodiča, ktorý je dieťatku stále na blízku a dieťatko má tým pádom stále „pevnú pôdu pod nohami“.

Sústredíme sa na kvalitu pohybu a pomáhame dieťatko v tom, aby sa u ňho vyvinuli tie správne pohybové súhry a zapájalo právne svalové partie aj na tie úplne najobyčajnejšie pohyby, ako je pretáčanie sa, plazenie, štvornožkovanie, sed, stavanie sa pri opore, stavanie sa v priestore, chôdza, manipulácia s hračkami aj s vlastným telom, úchop príboru, či farbičky, … a mnohé, a mnohé ďalšie.

Hráme sa, spievame, cvičíme, či tancujeme, učíme sa nové veci, nemenným rituálom aj novinkám. Rodič je pre dieťa vzorom pri všetkých činnostiach. Dostávame vonkajšiu odmenu (formou pochvaly), ale učíme sa aj vnútornej motivácii. Deti nadobúdajú pocit spolupatričnosti so skupinou, ale aj individuálne s každým rovesníkom.

Mamky získajú inšpiráciu na hry na doma, či kdekoľvek sme a zároveň si stále posilňujú svoj vzťah s dieťatkom.

Činnosťami v novej sociálnej skupine spolu s rodičom, získava dieťatko pocit, že aj iná sociálna skupina, ako jeho primárna rodina, môže byť pre neho bezpečným prostredím.