Seriál 2: Prečo si vybrať Baby Balance pre 26-38 mesačné dieťatko

Prečo si vybrať Baby Balance pre 26-38 mesačné dieťatko

Junior je malý veľkáč. Dokáže sa pohybovať úplne sám, začína si vytvárať svoj vlastný okruh „obľúbených“, do značnej miery chápe trvalosť predmetov, od mamky (prípadne inej blízkej osoby) už dokáže sám odísť na relatívne veľkú vzdialenosť (ak to, samozrejme, priestor dovoľuje).

V tejto vekovej skupine sa sústredíme na ďalší veľký míľnik v ich živote – socializácia v novom prostredí, kolektíve, utváranie si vzťahov rôzneho typu či druhu a pritom zachovanie sebaidentity a podporu sebadôvery – „zvládnem to sám“ – už nie len doma, ale aj mimo domu; „dokážem prijať sám seba, ako jedinečnú osobnosť a viem rešpektovať aj druhých, ako jedinečné osobnosti“.

Deti v tejto kategórii podporujeme k samostatnosti a samostatnej práci v skupine. Do teraz tu bol rodič, ktorý dieťaťu pomáhal, teraz je tu, aby ho najmä podporil a veril, že to zvládne.

Témy, ktoré sú nastavené s pedagogickými cieľmi a spracované hravou formou, podporujú rozvoj učenia a samostatného myslenia. V oblasti hrubej motoriky sú cvičenia stále komplikovanejšie a latku nastavujeme vyššie, všetko však v rámci možností tohto vývinového obdobia a individuálnych schopností dieťaťa.

Realizujeme malé choreografie, gymnasticko-atletické rozcvičky, pomáhame jazýčku a pusinke, aby sa poriadne rozpohybovali a prštekom, aby navzájom správne spolupracovali.

Toto všetko vidíme my. Dieťa vidí hru, zábavu, rovesníkov, bláznenie sa, sústredenie sa, nové podnety a novonadobudnuté schopnosti, vidí to, čo už pozná aj to, čo ešte nepozná a má možnosť zoznámiť sa s tým.